Pro média

Podmínky akreditace pro novináře 2018

Akreditace jsou určeny novinářům, fotografům, TV redaktorům a štábům, rozhlasovým redaktorům, internetovým redaktorům a korespondentům tiskových agentur. Za každé periodikum bude akceptován zpravidla jeden zástupce, případně jeden fotograf a jeden redaktor (výjimku tvoří mediální partneři).
Žádosti o novinářské akreditace přijímáme výhradně v podobě e-mailu na adrese silova@eurojack.cz. K žádosti prosím přiložit sken vyplněného a podepsaného formuláře akreditace_eurojack.doc.

Kontaktní telefon při urgentních záležitostech 777 657 299 (Jacqueline Sílová).
Žádosti o novinářské akreditace bude možné požadovat nejpozději tři dny před prvním závodním dnem, tj. do středy 6/6/2018 včetně.

Akreditace pro novináře pro Eurojack Jihlava 2018 budou k vyzvednutí:
- v pátek 8/6/2018 v areálu Amfíku (místo konání závodu) mezi 15:00 až 17:00 h
- v sobotu 9/6/2018 v areálu Amfíku (místo konání závodu) mezi 11:00 a 11:30 h
- v neděli 10/6/2018 v areálu Amfíku (míst konání závodu) mezi 11:00 a 11:30 h

Akreditace bude platná pro oba závodní dny, tj. pro kvalifikaci v sobotu 9/6 a finále 10/6.

Žádosti o rozhovory se závodníky či organizátory, fotografie apod. zasílejte rovněž na emailovou adresu: silova@eurojack.cz