Project Description

HÁZENÍ SEKEROU

Závodník hází dvoubřitou sekerou do dřevěného terče. Odhodová čára je vzdálena 6,1 metru od středu terče. Kruhový terč má průměr 91cm (10,2cm střed + 4 soustředné kruhy o šířce 10,2 cm). Střed terče je ve výšce 1,52 metru od země. Sekera musí mít topůrko (včetně hlavy sekery) minimálně 62 cm dlouhé a délka ostří sekery nesmí přesáhnout 15,5 cm. Během letu se sekera musí alespoň jednou otočit kolem své osy, musí se zaseknout pouze jední břitem a topůrko musí směřovat dolů. Po zaseknutí musí sekera zůstat v terči, pokud vypadne, hod má hodnotu nula. Během hodu a bezprostředně po něm nesmí závodník přešlápnout odhodovou čáru. Střed má hodnotu 15 bodů, 1. kruh 12 bodů, 2. kruh 8bodů, 3. kruh 5 bodů a 4. (vnější) kruh 2 body. Pokud sekera zasáhne více bodovaných částí terče, počítá se nejvyšší zasažená hodnota. Závodník má 1 zkušební hod, který se nezapočítává, a následně 3 počítané pokusy.